Anna Żmijewska – jest adwokatem, inżynierem, członkiem Izby Adwokackiej w Białymstoku. Absolwentka prawa oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Doktorantka na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (otwarty przewód doktorski). Swoje zainteresowania związane z zarządzaniem, transportem, przemysłem mechanicznym i spożywczym wiąże z wieloletnią praktyką w firmie rodzinnej. Stypendystka Uniwersytetu Paryskiego (Ouest Nanterre la Défense a Paris) Wydziału Prawa i Nauk Politycznych. Absolwentka PSM I st. (klasa fortepianu) Państwowej Szkoły Muzycznej. Swoje doświadczenie prawnicze zdobywała w najlepszych polskich i zagranicznych kancelariach (m.in. Firma Adwokacka z siedzibą w Białymstoku, Terrillon Avocats z siedzibą w Paryżu oraz Miller Canfield). Aktualnie pełni funkcję członka i wiceprzewodniczącej w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Biegle włada językiem angielskim oraz bardzo dobrze francuskim i rosyjskim.

Kancelaria nadzoruje i koordynuje działania autonomiczne współpracujących adwokatów. Dzięki kooperacji możemy sprawnie i skutecznie prowadzić sprawy naszych Klientów.