1. Werpachowski W., Żmijewska A., Analiza zagrożeń jako praktyczne podejście do projektowania i wdrażania systemu prewencyjno-zapobiegawczego HACCP, s.81, wyd. Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Ekonomia i Zarządzanie, Olsztyn nr 1 (2014), PL ISSN 1898-0058.
 2. Dudbridge M., Handbook of Lean Manufacturing in the Food Industry, Wyd. Wiley-Blackwell, Oxford 2011, recenzja: Żmijewska A., s. 67, Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Warszawa nr 2 (757) luty 2013, Indeks 357022, PL ISSN 0860-6846.
 3. Żmijewska A., Przestępstwa gospodarcze przeciwko interesom przedsiębiorców, s. 31, Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Warszawa nr 9 (764) wrzesień 2013, PL ISSN 0860-6846.
 4. Ejsmont K., Żmijewska A., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożywczej, s. 24, Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Warszawa nr 4 (771) kwiecień 2014, PL ISSN 0860-6846.
 5. Wolak D., Żmijewska A., Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora MŚP w Polsce, s. 57, Wyd. Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, Białystok nr 2 (6) 2014, PL ISSN 2080-9646.
 6. Żmijewska A., Franczyza w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, s. 94, Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Warszawa nr 9 (776) wrzesień 2014, PL ISSN 0860-6846.
 7. Oczkowska R., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, wyd. Difin, Warszawa 2013, recenzja: Żmijewska A., s. 129, Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Warszawa nr 10 (777) kwiecień 2014, PL ISSN 0860-6846.
 8. Żmijewska A., Bezpieczeństwo w produkcji żywności w przedsiębiorstwach branży piekarniczo-cukierniczej, s. 93, Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Warszawa nr 12 (791) grudzień 2015, PL ISSN 0860-6846.
 9. Żmijewska A., Potencjał adaptacyjny przemysłu spożywczego w Polsce, s. 133, Wyd. WSM w Warszawie, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 2/2015, Warszawa 2015, ISSN 0867-793X.
 10. Żmijewska A., Ustawowe przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, s. 140, Wyd. WSM w Warszawie, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 1/2016, Warszawa 2016, ISSN 0867-793X.
 11. Żmijewska A., Uwarunkowania prawne dotyczące umowy franchisingowej, s. 36, Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 6(785), czerwiec 2015, PL ISSN 0860-6846.
 12. Żmijewska A., Rola i znaczenie jakości w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych, s. 7-27, red. Wolak D., Problemy współczesnej logistyki, wyd. WSEH, Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-83-6364-984-5.
 13. Żmijewska A., Warstwa wizualna opakowań jako przedmiot innowacji w przemyśle spożywczym, s.114, Wyd. Sigma-NOT i Alfa-Print Sp. z o.o., Opakowanie nr 9/2016, , Warszawa 2016, ISSN 0030-3348.
 14. Żmijewska A., Wewnętrzne ograniczenia rozwoju sektora spożywczego, Rozdział w Książce, red.: prof.. Werpachowski W., Doskonalenie zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7814-595-0.
 15. Krystosiak K., Wolak D., Żmijewska A., Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw, s.100-116, Rozdział VI w Książce, red.: prof.. Werpachowski W., Doskonalenie zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7814-595-0.
 16. Werpachowski W., Wolak. D, Żmijewska A., Założenia i warunki wstępne do kryteriów oceny procesów, s.5-32, Rozdział I w Książce: red. Werpachowski W.: Opracowanie kryteriów, miar i wskaźników oceny procesów produkcyjnych – Metody badań kontrolnych, ocenowych i poznawczych, w tym: technologii energetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017.
 17. Wolak D., Żmijewska A., Badania kontrolne, ocenowe i poznawcze przedsiębiorstw branży piekarsko-cukierniczej przemysłu spożywczego w sektorze MŚP, Rozdział w Książce: red. Werpachowski W., Wyd. ORGMASZ, Warszawa 2017.
 18. Wolak D., Żmijewska A., Możliwości wykorzystania franczyzy produkcyjnej w przedsiębiorstwach piekarsko-cukierniczych sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Red. naukowa: Grzelak M.M., Gawryś J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, XIX tom - 3 zeszyt –cz.II, , Łódź-Warszawa 2018, s. 365-378.